Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 1053
2 2. Al-Baqara - Krava 1010
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 804
4 4. An-Nisa' - Žene 693
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 673
6 6. Al-An'am - Stoka 657
7 7. Al-A'raf - Bedemi 666
8 8. Al-Anfal - Plijen 667
9 9. At-Tawba - Pokajanje 658
10 10. Yunus - Junus 652
11 11. Hud - Hud 623
12 12. Yusuf - Jusuf 694
13 13. Ar-Ra'd - Grom 685
14 14. Ibrahim - Ibrahim 655
15 15. Al-Higr - Hidžr 679
16 16. An-Nahl - Pčele 645
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 674
18 18. Al-Kahf - Pećina 665
19 19. Maryam - Merjema 665
20 20. Ta-Ha - Taha 656
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 637
22 22. Al-Hagg - Hadždž 668
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 650
24 24. An-Nur - Svjetlost 624
25 25. Al-Furqan - Furkan 657
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 630
27 27. An-Naml - Mravi 620
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 634
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 627
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 654
31 31. Luqman - Lukman 635
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 644
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 661
34 34. Saba' - Saba 633
35 35. Fatir - Stvoritelj 637
36 36. Ya-sin - Jasin 715
37 37. As-Saffat - Redovi 656
38 38. Sad - Sad 680
39 39. Az-Zumar - Skupovi 662
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 643
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 659
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 654
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 670
44 44. Ad-Duhan - Dim 665
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 666
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 657
47 47. Muhammad - Muhammed 666
48 48. Al-Fath - Pobjeda 663
49 49. Al-Hugurat - Sobe 656
50 50. Qaf - Kaf 652
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 644
52 52. At-Tur - Gora 664
53 53. An-Nagm - Zvijezda 638
54 54. Al-Qamar - Mjesec 644
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 683
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 657
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 643
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 658
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 659
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 647
61 61. As-Saff - Bojni red 628
62 62. Al-Gumu'a - Petak 660
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 643
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 659
65 65. At-Talaq - Razvod braka 717
66 66. At-Tahrim - Zabrana 675
67 67. Al-Mulk - Vlast 682
68 68. Al-Qalam - Kalem 692
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 636
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 624
71 71. Nuh - Nuh 641
72 72. Al-Ginn - Džini 697
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 679
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 634
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 634
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 625
77 77. Al-Mursalat - Poslani 644
78 78. An-Naba' - Vijest 619
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 615
80 80. Abasa - Namrštio se 613
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 612
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 631
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 599
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 644
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 651
86 86. At-Tariq - Danica 639
87 87. Al-A'la - Svevišnji 633
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 613
89 89. Al-Fagr - Zora 623
90 90. Al-Balad - Grad 637
91 91. Aš-Šams - Sunce 648
92 92. Al-Layl - Noć 641
93 93. Ad-Duha 634
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 648
95 95. At-Tin - Smokva 609
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 628
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 629
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 643
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 668
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 630
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 735
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 641
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 628
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 638
105 105. Al-Fil - Slon 668
106 106. Qurayš - Kurejšije 659
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 636
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 680
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 683
110 110. An-Nasr - Pomoć 696
111 111. Al-Lahab - Plamen 655
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 650
113 113. Al-Falaq - Svitanje 651
114 114. An-Nas - Ljudi 676