Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 1028
2 2. Al-Baqara - Krava 982
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 779
4 4. An-Nisa' - Žene 672
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 654
6 6. Al-An'am - Stoka 637
7 7. Al-A'raf - Bedemi 650
8 8. Al-Anfal - Plijen 646
9 9. At-Tawba - Pokajanje 638
10 10. Yunus - Junus 630
11 11. Hud - Hud 604
12 12. Yusuf - Jusuf 674
13 13. Ar-Ra'd - Grom 665
14 14. Ibrahim - Ibrahim 636
15 15. Al-Higr - Hidžr 660
16 16. An-Nahl - Pčele 622
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 651
18 18. Al-Kahf - Pećina 647
19 19. Maryam - Merjema 646
20 20. Ta-Ha - Taha 638
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 617
22 22. Al-Hagg - Hadždž 650
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 628
24 24. An-Nur - Svjetlost 605
25 25. Al-Furqan - Furkan 639
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 610
27 27. An-Naml - Mravi 598
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 620
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 608
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 634
31 31. Luqman - Lukman 617
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 627
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 641
34 34. Saba' - Saba 614
35 35. Fatir - Stvoritelj 619
36 36. Ya-sin - Jasin 697
37 37. As-Saffat - Redovi 638
38 38. Sad - Sad 662
39 39. Az-Zumar - Skupovi 643
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 623
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 642
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 634
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 652
44 44. Ad-Duhan - Dim 644
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 646
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 637
47 47. Muhammad - Muhammed 647
48 48. Al-Fath - Pobjeda 646
49 49. Al-Hugurat - Sobe 638
50 50. Qaf - Kaf 633
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 625
52 52. At-Tur - Gora 647
53 53. An-Nagm - Zvijezda 618
54 54. Al-Qamar - Mjesec 631
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 665
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 638
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 625
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 640
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 638
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 629
61 61. As-Saff - Bojni red 611
62 62. Al-Gumu'a - Petak 642
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 625
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 643
65 65. At-Talaq - Razvod braka 697
66 66. At-Tahrim - Zabrana 658
67 67. Al-Mulk - Vlast 664
68 68. Al-Qalam - Kalem 675
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 620
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 605
71 71. Nuh - Nuh 623
72 72. Al-Ginn - Džini 679
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 662
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 617
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 618
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 608
77 77. Al-Mursalat - Poslani 629
78 78. An-Naba' - Vijest 601
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 598
80 80. Abasa - Namrštio se 595
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 593
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 611
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 582
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 626
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 632
86 86. At-Tariq - Danica 618
87 87. Al-A'la - Svevišnji 614
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 595
89 89. Al-Fagr - Zora 604
90 90. Al-Balad - Grad 618
91 91. Aš-Šams - Sunce 629
92 92. Al-Layl - Noć 622
93 93. Ad-Duha 616
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 630
95 95. At-Tin - Smokva 592
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 611
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 611
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 627
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 649
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 609
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 717
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 624
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 612
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 620
105 105. Al-Fil - Slon 649
106 106. Qurayš - Kurejšije 638
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 617
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 659
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 663
110 110. An-Nasr - Pomoć 678
111 111. Al-Lahab - Plamen 633
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 632
113 113. Al-Falaq - Svitanje 633
114 114. An-Nas - Ljudi 655