Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 1038
2 2. Al-Baqara - Krava 992
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 790
4 4. An-Nisa' - Žene 682
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 663
6 6. Al-An'am - Stoka 647
7 7. Al-A'raf - Bedemi 656
8 8. Al-Anfal - Plijen 656
9 9. At-Tawba - Pokajanje 648
10 10. Yunus - Junus 640
11 11. Hud - Hud 612
12 12. Yusuf - Jusuf 685
13 13. Ar-Ra'd - Grom 674
14 14. Ibrahim - Ibrahim 645
15 15. Al-Higr - Hidžr 669
16 16. An-Nahl - Pčele 632
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 664
18 18. Al-Kahf - Pećina 656
19 19. Maryam - Merjema 655
20 20. Ta-Ha - Taha 646
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 626
22 22. Al-Hagg - Hadždž 658
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 640
24 24. An-Nur - Svjetlost 614
25 25. Al-Furqan - Furkan 648
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 620
27 27. An-Naml - Mravi 608
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 625
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 617
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 643
31 31. Luqman - Lukman 626
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 634
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 651
34 34. Saba' - Saba 622
35 35. Fatir - Stvoritelj 626
36 36. Ya-sin - Jasin 704
37 37. As-Saffat - Redovi 646
38 38. Sad - Sad 671
39 39. Az-Zumar - Skupovi 652
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 633
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 650
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 644
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 660
44 44. Ad-Duhan - Dim 654
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 656
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 646
47 47. Muhammad - Muhammed 657
48 48. Al-Fath - Pobjeda 654
49 49. Al-Hugurat - Sobe 647
50 50. Qaf - Kaf 643
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 635
52 52. At-Tur - Gora 656
53 53. An-Nagm - Zvijezda 628
54 54. Al-Qamar - Mjesec 635
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 674
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 648
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 635
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 648
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 648
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 638
61 61. As-Saff - Bojni red 620
62 62. Al-Gumu'a - Petak 650
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 635
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 651
65 65. At-Talaq - Razvod braka 707
66 66. At-Tahrim - Zabrana 665
67 67. Al-Mulk - Vlast 673
68 68. Al-Qalam - Kalem 684
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 628
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 613
71 71. Nuh - Nuh 633
72 72. Al-Ginn - Džini 688
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 670
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 626
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 626
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 617
77 77. Al-Mursalat - Poslani 634
78 78. An-Naba' - Vijest 610
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 606
80 80. Abasa - Namrštio se 604
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 604
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 622
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 590
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 635
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 641
86 86. At-Tariq - Danica 628
87 87. Al-A'la - Svevišnji 623
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 603
89 89. Al-Fagr - Zora 613
90 90. Al-Balad - Grad 628
91 91. Aš-Šams - Sunce 638
92 92. Al-Layl - Noć 632
93 93. Ad-Duha 625
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 638
95 95. At-Tin - Smokva 601
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 620
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 620
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 633
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 657
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 619
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 726
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 632
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 620
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 629
105 105. Al-Fil - Slon 658
106 106. Qurayš - Kurejšije 649
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 626
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 670
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 673
110 110. An-Nasr - Pomoć 687
111 111. Al-Lahab - Plamen 646
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 640
113 113. Al-Falaq - Svitanje 642
114 114. An-Nas - Ljudi 666