Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 35. Fatir - Stvoritelj 639
2 34. Saba' - Saba 635
3 29. Al-'Ankabut - Pauk 630
4 28. Al-Qasas - Kazivanje 637
5 27. An-Naml - Mravi 623
6 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 632
7 25. Al-Furqan - Furkan 661
8 24. An-Nur - Svjetlost 627
9 16. An-Nahl - Pčele 647
10 11. Hud - Hud 626
11 6. Al-An'am - Stoka 659
12 5. Al-Ma'ide - Trpeza 677
13 1. Al-Fatiha - Pristup 1056
14 2. Al-Baqara - Krava 1013
15 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 807
16 4. An-Nisa' - Žene 696
17 7. Al-A'raf - Bedemi 668
18 8. Al-Anfal - Plijen 670
19 9. At-Tawba - Pokajanje 663
20 10. Yunus - Junus 654
21 12. Yusuf - Jusuf 697
22 13. Ar-Ra'd - Grom 687
23 14. Ibrahim - Ibrahim 659
24 15. Al-Higr - Hidžr 681
25 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 677
26 18. Al-Kahf - Pećina 668
27 19. Maryam - Merjema 667
28 20. Ta-Ha - Taha 659
29 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 640
30 22. Al-Hagg - Hadždž 670
31 23. Al-Mu'minun - Vjernici 653
32 30. Ar-Rum - Bizantinci 656
33 31. Luqman - Lukman 638
34 32. As-Sagda - Padanje ničice 647
35 33. Al-Ahzab - Saveznici 664
36 36. Ya-sin - Jasin 718
37 37. As-Saffat - Redovi 659
38 38. Sad - Sad 684
39 39. Az-Zumar - Skupovi 664
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 646
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 661
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 657
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 673
44 44. Ad-Duhan - Dim 667
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 668
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 660
47 47. Muhammad - Muhammed 669
48 48. Al-Fath - Pobjeda 666
49 49. Al-Hugurat - Sobe 658
50 50. Qaf - Kaf 655
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 647
52 52. At-Tur - Gora 669
53 53. An-Nagm - Zvijezda 642
54 55. Ar-Rahman - Milostivi 685
55 54. Al-Qamar - Mjesec 646
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 660
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 647
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 661
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 662
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 650
61 61. As-Saff - Bojni red 632
62 62. Al-Gumu'a - Petak 663
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 646
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 661
65 65. At-Talaq - Razvod braka 719
66 66. At-Tahrim - Zabrana 678
67 67. Al-Mulk - Vlast 685
68 68. Al-Qalam - Kalem 695
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 639
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 626
71 71. Nuh - Nuh 644
72 72. Al-Ginn - Džini 700
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 681
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 637
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 637
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 628
77 77. Al-Mursalat - Poslani 646
78 78. An-Naba' - Vijest 622
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 618
80 80. Abasa - Namrštio se 615
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 617
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 637
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 601
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 646
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 655
86 86. At-Tariq - Danica 643
87 87. Al-A'la - Svevišnji 635
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 615
89 89. Al-Fagr - Zora 624
90 90. Al-Balad - Grad 639
91 91. Aš-Šams - Sunce 649
92 92. Al-Layl - Noć 642
93 93. Ad-Duha 636
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 649
95 95. At-Tin - Smokva 610
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 631
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 630
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 644
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 670
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 632
 
<< Početak < « 1 2 » > Kraj >>
Stranica 1 od 2