Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 35. Fatir - Stvoritelj 632
2 34. Saba' - Saba 628
3 29. Al-'Ankabut - Pauk 623
4 28. Al-Qasas - Kazivanje 631
5 27. An-Naml - Mravi 615
6 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 626
7 25. Al-Furqan - Furkan 654
8 24. An-Nur - Svjetlost 620
9 16. An-Nahl - Pčele 640
10 11. Hud - Hud 618
11 6. Al-An'am - Stoka 653
12 5. Al-Ma'ide - Trpeza 669
13 1. Al-Fatiha - Pristup 1047
14 2. Al-Baqara - Krava 1006
15 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 800
16 4. An-Nisa' - Žene 689
17 7. Al-A'raf - Bedemi 662
18 8. Al-Anfal - Plijen 662
19 9. At-Tawba - Pokajanje 654
20 10. Yunus - Junus 647
21 12. Yusuf - Jusuf 691
22 13. Ar-Ra'd - Grom 682
23 14. Ibrahim - Ibrahim 652
24 15. Al-Higr - Hidžr 675
25 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 670
26 18. Al-Kahf - Pećina 662
27 19. Maryam - Merjema 661
28 20. Ta-Ha - Taha 653
29 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 633
30 22. Al-Hagg - Hadždž 664
31 23. Al-Mu'minun - Vjernici 647
32 30. Ar-Rum - Bizantinci 650
33 31. Luqman - Lukman 632
34 32. As-Sagda - Padanje ničice 640
35 33. Al-Ahzab - Saveznici 658
36 36. Ya-sin - Jasin 710
37 37. As-Saffat - Redovi 652
38 38. Sad - Sad 677
39 39. Az-Zumar - Skupovi 658
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 639
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 656
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 650
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 667
44 44. Ad-Duhan - Dim 661
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 663
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 653
47 47. Muhammad - Muhammed 663
48 48. Al-Fath - Pobjeda 660
49 49. Al-Hugurat - Sobe 652
50 50. Qaf - Kaf 648
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 640
52 52. At-Tur - Gora 661
53 53. An-Nagm - Zvijezda 634
54 55. Ar-Rahman - Milostivi 679
55 54. Al-Qamar - Mjesec 641
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 654
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 640
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 655
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 654
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 644
61 61. As-Saff - Bojni red 625
62 62. Al-Gumu'a - Petak 656
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 640
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 656
65 65. At-Talaq - Razvod braka 712
66 66. At-Tahrim - Zabrana 671
67 67. Al-Mulk - Vlast 678
68 68. Al-Qalam - Kalem 689
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 633
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 619
71 71. Nuh - Nuh 638
72 72. Al-Ginn - Džini 693
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 675
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 631
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 632
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 622
77 77. Al-Mursalat - Poslani 640
78 78. An-Naba' - Vijest 615
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 611
80 80. Abasa - Namrštio se 609
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 609
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 628
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 595
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 640
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 647
86 86. At-Tariq - Danica 634
87 87. Al-A'la - Svevišnji 628
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 609
89 89. Al-Fagr - Zora 619
90 90. Al-Balad - Grad 633
91 91. Aš-Šams - Sunce 643
92 92. Al-Layl - Noć 637
93 93. Ad-Duha 630
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 644
95 95. At-Tin - Smokva 606
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 625
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 626
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 638
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 664
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 626
 
<< Početak < « 1 2 » > Kraj >>
Stranica 1 od 2